จิ้นนายกลายเป็นฉัน The Shipper

จิ้นนายกลายเป็นฉัน EP.12 The Shipper 7 สิงหาคม 2563 (ตอนจบ)

ดูละคร จิ้นนายกลายเป็นฉัน 7 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 12 Ep.12 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ป่าน ฟื้นได้สติมาพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของคิมก็แทบช็อก ส่วนคิมอยู่ในร่างป่านแต่ยังไม่ฟื้น

administrator

6 สิงหาคม 2563

จิ้นนายกลายเป็นฉัน The Shipper

จิ้นนายกลายเป็นฉัน EP.11 The Shipper 31 กรกฎาคม 2563

ดูละคร จิ้นนายกลายเป็นฉัน 31 กรกฎาคม 2563 ตอนที่ 11 Ep.11 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ป่าน ฟื้นได้สติมาพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของคิมก็แทบช็อก ส่วนคิมอยู่ในร่างป่านแต่ยังไม่ฟื้น

administrator

30 กรกฎาคม 2563

จิ้นนายกลายเป็นฉัน The Shipper

จิ้นนายกลายเป็นฉัน EP.10 The Shipper 24 กรกฎาคม 2563

ดูละคร จิ้นนายกลายเป็นฉัน 24 กรกฎาคม 2563 ตอนที่ 10 Ep.10 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ป่าน ฟื้นได้สติมาพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของคิมก็แทบช็อก ส่วนคิมอยู่ในร่างป่านแต่ยังไม่ฟื้น

administrator

24 กรกฎาคม 2563

จิ้นนายกลายเป็นฉัน The Shipper

จิ้นนายกลายเป็นฉัน EP.9 The Shipper 17 กรกฎาคม 2563

ดูละคร จิ้นนายกลายเป็นฉัน 17 กรกฎาคม 2563 ตอนที่ 9 Ep.9 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ป่าน ฟื้นได้สติมาพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของคิมก็แทบช็อก ส่วนคิมอยู่ในร่างป่านแต่ยังไม่ฟื้น

administrator

17 กรกฎาคม 2563

จิ้นนายกลายเป็นฉัน The Shipper

จิ้นนายกลายเป็นฉัน EP.8 The Shipper 10 กรกฎาคม 2563

ดูละคร จิ้นนายกลายเป็นฉัน 10 กรกฎาคม 2563 ตอนที่ 10 Ep.10 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ป่าน ฟื้นได้สติมาพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของคิมก็แทบช็อก ส่วนคิมอยู่ในร่างป่านแต่ยังไม่ฟื้น

administrator

10 กรกฎาคม 2563

จิ้นนายกลายเป็นฉัน The Shipper

จิ้นนายกลายเป็นฉัน EP.7 The Shipper 3 กรกฎาคม 2563

ดูละคร จิ้นนายกลายเป็นฉัน 3 กรกฎาคม 2563 ตอนที่ 7 Ep.7 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ป่าน ฟื้นได้สติมาพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของคิมก็แทบช็อก ส่วนคิมอยู่ในร่างป่านแต่ยังไม่ฟื้น

administrator

2 กรกฎาคม 2563

จิ้นนายกลายเป็นฉัน The Shipper

จิ้นนายกลายเป็นฉัน EP.6 The Shipper 26 มิถุนายน 2563

ดูละคร จิ้นนายกลายเป็นฉัน 26 มิถุนายน 2563 ตอนที่ 5 Ep.5 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ป่าน ฟื้นได้สติมาพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของคิมก็แทบช็อก ส่วนคิมอยู่ในร่างป่านแต่ยังไม่ฟื้น

administrator

27 มิถุนายน 2563

จิ้นนายกลายเป็นฉัน The Shipper

จิ้นนายกลายเป็นฉัน EP.5 The Shipper 19 มิถุนายน 2563

ดูละคร จิ้นนายกลายเป็นฉัน 19 มิถุนายน 2563 ตอนที่ 5 Ep.5 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ป่าน ฟื้นได้สติมาพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของคิมก็แทบช็อก ส่วนคิมอยู่ในร่างป่านแต่ยังไม่ฟื้น

administrator

19 มิถุนายน 2563

จิ้นนายกลายเป็นฉัน The Shipper

จิ้นนายกลายเป็นฉัน EP.4 The Shipper 12 มิถุนายน 2563

ดูละคร จิ้นนายกลายเป็นฉัน 12 มิถุนายน 2563 ตอนที่ 4 Ep.4 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ป่าน ฟื้นได้สติมาพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของคิมก็แทบช็อก ส่วนคิมอยู่ในร่างป่านแต่ยังไม่ฟื้น

administrator

9 มิถุนายน 2563

จิ้นนายกลายเป็นฉัน The Shipper

จิ้นนายกลายเป็นฉัน EP.3 The Shipper 5 มิถุนายน 2563

ดูละคร จิ้นนายกลายเป็นฉัน 5 มิถุนายน 2563 ตอนที่ 3 Ep.3 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ป่าน ฟื้นได้สติมาพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของคิมก็แทบช็อก ส่วนคิมอยู่ในร่างป่านแต่ยังไม่ฟื้น

administrator

3 มิถุนายน 2563

จิ้นนายกลายเป็นฉัน The Shipper

จิ้นนายกลายเป็นฉัน EP.1 The Shipper 22 พฤษภาคม 2563

ดูละคร จิ้นนายกลายเป็นฉัน 22 พฤษภาคม ตอนที่ 1 Ep.1 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ป่าน กับ โซดา สองสาวเพื่อนซี้ตั้งหน้าตั้งตาแต่งฟิค ด้วยจินตนาการ

administrator

26 พฤษภาคม 2563

จิ้นนายกลายเป็นฉัน The Shipper

จิ้นนายกลายเป็นฉัน EP.2 The Shipper 29 พฤษภาคม 2563

ดูละคร จิ้นนายกลายเป็นฉัน 29 พฤษภาคม ตอนที่ 2 Ep.2 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ป่าน ฟื้นได้สติมาพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของคิมก็แทบช็อก ส่วนคิมอยู่ในร่างป่านแต่ยังไม่ฟื้น

administrator

26 พฤษภาคม 2563