คือเธอ

คือเธอ EP.17 ตอนจบ 14 กันยายน 2565 ย้อนหลัง

คือเธอ

ดูละคร คือเธอ EP.17 Bad Romeo ย้อนหลัง 14 กันยายน 2565 ล่าสุด ตอนที่ 17 ตอนอวสาน เรื่องย่อ เต็มเรื่อง ก้าวกล้าต้องการคืนความยุติธรรมให้กับเข้มและเนธ

คือเธอ

คือเธอ EP.16 ย้อนหลัง 8 กันยายน 2565 ตอนที่ 16

คือเธอ

ดูละคร คือเธอ EP.16 Bad Romeo ย้อนหลัง 8 กันยายน 2565 ล่าสุด ตอนที่ 16 เรื่องย่อ เต็มเรื่อง ก้าวกล้าได้แต่งตั้งให้สามขิมเป็นประธานกรรมการบริหารโรงแรมแทนทรงศีล

คือเธอ

คือเธอ EP.15 ย้อนหลัง 7 กันยายน 2565 ตอนที่ 15

คือเธอ

ดูละคร คือเธอ EP.15 Bad Romeo ย้อนหลัง 7 กันยายน 2565 ล่าสุด ตอนที่ 15 เรื่องย่อ เต็มเรื่อง ก้าวกล้า เข้าซื้อหุ้นโรงแรมของทรงศีล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด

คือเธอ

คือเธอ EP.14 ย้อนหลัง 1 กันยายน 2565 ตอนที่ 14

คือเธอ

ดูละคร คือเธอ EP.14 Bad Romeo ย้อนหลัง 1 กันยายน 2565 ล่าสุด ตอนที่ 14 เรื่องย่อ เต็มเรื่อง ก้าวกล้าจะขอแคลร์แต่งงาน และ ให้สายขิมเอาแหวนไปให้ทันที

คือเธอ

คือเธอ EP.13 ย้อนหลัง 31 สิงหาคม 2565 ตอนที่ 13

คือเธอ

ดูละคร คือเธอ EP.13 Bad Romeo ย้อนหลัง 31 สิงหาคม 2565 ล่าสุด ตอนที่ 13 เรื่องย่อ เต็มเรื่อง แทนไทได้มาเจอก้าวกล้า และ ได้บอกกับให้ก้าวกล้าออกจากชีวิตของสายขิม

คือเธอ

คือเธอ EP.12 ย้อนหลัง 25 สิงหาคม 2565 ตอนที่ 12

คือเธอ

ดูละคร คือเธอ EP.12 Bad Romeo ย้อนหลัง 25 สิงหาคม 2565 ล่าสุด ตอนที่ 12 เรื่องย่อ เต็มเรื่อง แคลร์เกิดอุบัติเหตุกับสายขิม ทำให้ก้าวกล้านั้นต้องเลือก

คือเธอ

คือเธอ EP.11 ย้อนหลัง 24 สิงหาคม 2565 ตอนที่ 11

คือเธอ

ดูละคร คือเธอ EP.11 Bad Romeo ย้อนหลัง 24 สิงหาคม 2565 ล่าสุด ตอนที่ 11 เรื่องย่อ เต็มเรื่อง สายขิมรู้เรื่องราวในอดีตทั้งหมด และ ยอมชดใช้ให้ก้าวกล้า

คือเธอ

คือเธอ EP.10 ย้อนหลัง 18 สิงหาคม 2565 ตอนที่ 10

คือเธอ

ดูละคร คือเธอ EP.10 Bad Romeo ย้อนหลัง 18 สิงหาคม 2565 ล่าสุด ตอนที่ 10 เรื่องย่อ เต็มเรื่อง ก้าวกล้า และ สายขิม ทะเราะกัน จนพลาดพูดเรื่องในอดีตออกมา จนทั้งสองได้รู้เรื่องทั้งหมด

คือเธอ

คือเธอ EP.9 ย้อนหลัง 17 สิงหาคม 2565 ตอนที่ 9

คือเธอ

ดูละคร คือเธอ EP.9 Bad Romeo ย้อนหลัง 17 สิงหาคม 2565 ล่าสุด ตอนที่ 9 เรื่องย่อ เต็มเรื่อง ก้าวกล้า รู้ว่า มีคนเข้ามาสวมข้อมูลพนักงานบริษัทของเขาเข้ามาในระบบ