พรหมพิศวาส

พรหมพิศวาส EP.16 ล่าสุด 8 กันยายน 2563 ตอนที่ 16

ดูละคร พรหมพิศวาส 8 กันยายน 2563 ตอนที่ 16 Ep.16 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปัทมา ตามหาปพล ปนิตารู้ทัน เลยพูดเหน็บปัทมาและด่าเหมาไปถึงปานตะวันว่าชอบไล่จับผู้ชายทั้งคู่

administrator

7 กันยายน 2563

พรหมพิศวาส

พรหมพิศวาส EP.15 ล่าสุด 7 กันยายน 2563 ตอนที่ 15

ดูละคร พรหมพิศวาส 7 กันยายน 2563 ตอนที่ 15 Ep.15 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปัทมา ตามหาปพล ปนิตารู้ทัน เลยพูดเหน็บปัทมาและด่าเหมาไปถึงปานตะวันว่าชอบไล่จับผู้ชายทั้งคู่

administrator

6 กันยายน 2563

พรหมพิศวาส

พรหมพิศวาส EP.14 ล่าสุด 1 กันยายน 2563 ตอนที่ 14

ดูละคร พรหมพิศวาส 1 กันยายน 2563 ตอนที่ 14 Ep.14 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปัทมา ตามหาปพล ปนิตารู้ทัน เลยพูดเหน็บปัทมาและด่าเหมาไปถึงปานตะวันว่าชอบไล่จับผู้ชายทั้งคู่

administrator

6 กันยายน 2563

พรหมพิศวาส

พรหมพิศวาส EP.13 ล่าสุด 31 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 13

ดูละคร พรหมพิศวาส 31 สิงหาคม ตอนที่ 13 Ep.13 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปัทมา ตามหาปพล ปนิตารู้ทัน เลยพูดเหน็บปัทมาและด่าเหมาไปถึงปานตะวันว่าชอบไล่จับผู้ชายทั้งคู่

administrator

1 กันยายน 2563

พรหมพิศวาส

พรหมพิศวาส EP.12 ล่าสุด 25 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 12

ดูละคร พรหมพิศวาส 25 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 12 Ep.12 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปัทมา ตามหาปพล ปนิตารู้ทัน เลยพูดเหน็บปัทมาและด่าเหมาไปถึงปานตะวันว่าชอบไล่จับผู้ชายทั้งคู่

administrator

24 สิงหาคม 2563

พรหมพิศวาส

พรหมพิศวาส EP.11 ล่าสุด 24 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 11

ดูละคร พรหมพิศวาส 24 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 11 Ep.11 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปัทมา ตามหาปพล ปนิตารู้ทัน เลยพูดเหน็บปัทมาและด่าเหมาไปถึงปานตะวันว่าชอบไล่จับผู้ชายทั้งคู่

administrator

24 สิงหาคม 2563

พรหมพิศวาส

พรหมพิศวาส EP.10 ล่าสุด 18 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 10

ดูละคร พรหมพิศวาส 18 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 10 Ep.10 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปัทมา ตามหาปพล ปนิตารู้ทัน เลยพูดเหน็บปัทมาและด่าเหมาไปถึงปานตะวันว่าชอบไล่จับผู้ชายทั้งคู่

administrator

18 สิงหาคม 2563

พรหมพิศวาส

พรหมพิศวาส EP.9 ล่าสุด 17 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 9

ดูละคร พรหมพิศวาส 17 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 9 Ep.9 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปัทมา ตามหาปพล ปนิตารู้ทัน เลยพูดเหน็บปัทมาและด่าเหมาไปถึงปานตะวันว่าชอบไล่จับผู้ชายทั้งคู่

administrator

17 สิงหาคม 2563

พรหมพิศวาส

พรหมพิศวาส EP.7 ล่าสุด 10 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 7

ดูละคร พรหมพิศวาส 10 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 7 Ep.7 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปัทมา ตามหาปพล ปนิตารู้ทัน เลยพูดเหน็บปัทมาและด่าเหมาไปถึงปานตะวันว่าชอบไล่จับผู้ชายทั้งคู่

administrator

10 สิงหาคม 2563

พรหมพิศวาส

พรหมพิศวาส EP.8 ล่าสุด 11 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 8

ดูละคร พรหมพิศวาส 11 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 8 Ep.8 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปัทมา ตามหาปพล ปนิตารู้ทัน เลยพูดเหน็บปัทมาและด่าเหมาไปถึงปานตะวันว่าชอบไล่จับผู้ชายทั้งคู่

administrator

10 สิงหาคม 2563

พรหมพิศวาส

พรหมพิศวาส EP.6 ล่าสุด 4 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 6

ดูละคร พรหมพิศวาส 4 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 6 Ep.6 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปัทมา ตามหาปพล ปนิตารู้ทัน เลยพูดเหน็บปัทมาและด่าเหมาไปถึงปานตะวันว่าชอบไล่จับผู้ชายทั้งคู่

administrator

4 สิงหาคม 2563

พรหมพิศวาส

พรหมพิศวาส EP.1 ล่าสุด 20 กรกฎาคม 2563 ตอนที่ 1

ดูละคร พรหมพิศวาส 20 กรกฎาคม 2563 ตอนที่ 1 Ep.1 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปพล ได้พบ ปานตะวัน นักร้องสาวสวยสุดเซ็กซี่ เขาประทับใจในความสวยของเธอ

administrator

22 กรกฎาคม 2563

พรหมพิศวาส

พรหมพิศวาส EP.3 ล่าสุด 27 กรกฎาคม 2563 ตอนที่ 3

ดูละคร พรหมพิศวาส 27 กรกฎาคม 2563 ตอนที่ 3 Ep.3 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปัทมาชอบปพล เมื่อเห็นใครๆก็ชอบปานตะวันโดยเฉพราะอานนท์

administrator

22 กรกฎาคม 2563

พรหมพิศวาส

พรหมพิศวาส EP.4 ล่าสุด 28 กรกฎาคม 2563 ตอนที่ 4

ดูละคร พรหมพิศวาส 28 กรกฎาคม 2563 ตอนที่ 4 Ep.4 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปัทมา ตามหาปพล ปนิตารู้ทัน เลยพูดเหน็บปัทมาและด่าเหมาไปถึงปานตะวันว่าชอบไล่จับผู้ชายทั้งคู่

administrator

22 กรกฎาคม 2563

พรหมพิศวาส

พรหมพิศวาส EP.2 ล่าสุด 21 กรกฎาคม 2563 ตอนที่ 2

ดูละคร พรหมพิศวาส 21 กรกฎาคม 2563 ตอนที่ 2 Ep.2 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ หลังออดิชั่น วงของปานตะวันทำได้ดีถูกใจอานนท์มาก อานนท์รีบเชิญปานกับตั้มและเดี่ยวเข้ามาคุย

administrator

22 กรกฎาคม 2563