โซ่เวรี Sovere

โซ่เวรี Sovere EP.10 ล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2564 ตอนที่ 10

ดูละคร โซ่เวรี Sovere 1 พฤศจิกายน 2564 ตอนที่ 10 Ep.10 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปารมิตา ทายาทเจ้าของโรงแรมชื่อดัง ตกเป็นของ ปรินทร์ ชายหนุ่มแปลกหน้าเพราะถูก

administrator

31 ตุลาคม 2564

โซ่เวรี Sovere

โซ่เวรี Sovere EP.9 ล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 ตอนที่ 9 ย้อนหลัง

ดูละคร โซ่เวรี Sovere 25 ตุลาคม 2564 ตอนที่ 9 Ep.9 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปารมิตา ทายาทเจ้าของโรงแรมชื่อดัง ตกเป็นของ ปรินทร์ ชายหนุ่มแปลกหน้าเพราะถูก

administrator

25 ตุลาคม 2564

โซ่เวรี Sovere

โซ่เวรี Sovere EP.8 ล่าสุด 19 ตุลาคม 2564 ตอนที่ 8 ย้อนหลัง

ดูละคร โซ่เวรี Sovere 29 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 8 Ep.8 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปารมิตา ทายาทเจ้าของโรงแรมชื่อดัง ตกเป็นของ ปรินทร์ ชายหนุ่มแปลกหน้าเพราะถูก

administrator

19 ตุลาคม 2564

โซ่เวรี Sovere

โซ่เวรี Sovere EP.7 ล่าสุด 18 ตุลาคม 2564 ตอนที่ 7 ย้อนหลัง

ดูละคร โซ่เวรี Sovere 18 ตุลาคม 2564 ตอนที่ 7 Ep.7 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปารมิตา ทายาทเจ้าของโรงแรมชื่อดัง ตกเป็นของ ปรินทร์ ชายหนุ่มแปลกหน้าเพราะถูก

administrator

19 ตุลาคม 2564

โซ่เวรี Sovere

โซ่เวรี Sovere EP.2 ล่าสุด 28 ก.ย. 64 ตอนที่ 2

ดูละคร โซ่เวรี Sovere 28 กันยายน 2564 ตอนที่ 2 Ep.2 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปารมิตาเธอทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น ตัดสินใจหนีไปอยู่ต่างประเทศ

administrator

27 กันยายน 2564

โซ่เวรี Sovere

โซ่เวรี Sovere EP.1 ล่าสุด 27 ก.ย. 64 ย้อนหลัง

ดูละคร โซ่เวรี Sovere 27 กันยายน 2564 ตอนที่ 1 Ep.1 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปารมิตา ทายาทเจ้าของโรงแรมชื่อดัง ตกเป็นของ ปรินทร์ ชายหนุ่มแปลกหน้าเพราะถูก

administrator

27 กันยายน 2564

โซ่เวรี Sovere

โซ่เวรี Sovere EP.15 ล่าสุด 13 กันยายน 2563 ตอนที่ 15 ย้อนหลัง

ดูละคร โซ่เวรี Sovere 13 กันยายน 2563 ตอนที่ 15 Ep.15 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปารมิตา ทายาทเจ้าของโรงแรมชื่อดัง ตกเป็นของ ปรินทร์ ชายหนุ่มแปลกหน้าเพราะถูก

administrator

11 กันยายน 2563

โซ่เวรี Sovere

โซ่เวรี Sovere EP.14 ล่าสุด 12 กันยายน 2563 ตอนที่ 14 ย้อนหลัง

ดูละคร โซ่เวรี Sovere 12 กันยายน 2563 ตอนที่ 14 Ep.14 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปารมิตา ทายาทเจ้าของโรงแรมชื่อดัง ตกเป็นของ ปรินทร์ ชายหนุ่มแปลกหน้าเพราะถูก

administrator

11 กันยายน 2563

โซ่เวรี Sovere

โซ่เวรี Sovere EP.13 ล่าสุด 11 กันยายน 2563 ตอนที่ 13 ย้อนหลัง

ดูละคร โซ่เวรี Sovere 11 กันยายน 2563 ตอนที่ 13 Ep.13 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปารมิตา ทายาทเจ้าของโรงแรมชื่อดัง ตกเป็นของ ปรินทร์ ชายหนุ่มแปลกหน้าเพราะถูก

administrator

11 กันยายน 2563

โซ่เวรี Sovere

โซ่เวรี Sovere EP.12 ล่าสุด 6 กันยายน 2563 ตอนที่ 12 ย้อนหลัง

ดูละคร โซ่เวรี Sovere 6 กันยายน 2563 ตอนที่ 12 Ep.12 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปารมิตา ทายาทเจ้าของโรงแรมชื่อดัง ตกเป็นของ ปรินทร์ ชายหนุ่มแปลกหน้าเพราะถูก

administrator

5 กันยายน 2563

โซ่เวรี Sovere

โซ่เวรี Sovere EP.11 ล่าสุด 5 กันยายน 2563 ตอนที่ 11 ย้อนหลัง

ดูละคร โซ่เวรี Sovere 5 กันยายน 2563 ตอนที่ 11 Ep.11 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปารมิตา ทายาทเจ้าของโรงแรมชื่อดัง ตกเป็นของ ปรินทร์ ชายหนุ่มแปลกหน้าเพราะถูก

administrator

5 กันยายน 2563

โซ่เวรี Sovere

โซ่เวรี Sovere EP.6 ล่าสุด 23 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 6 ย้อนหลัง

ดูละคร โซ่เวรี Sovere 23 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 6 Ep.6 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปารมิตา ทายาทเจ้าของโรงแรมชื่อดัง ตกเป็นของ ปรินทร์ ชายหนุ่มแปลกหน้าเพราะถูก

administrator

22 สิงหาคม 2563

โซ่เวรี Sovere

โซ่เวรี Sovere EP.5 ล่าสุด 22 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 5 ย้อนหลัง

ดูละคร โซ่เวรี Sovere 22 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 5 Ep.5 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปารมิตา ทายาทเจ้าของโรงแรมชื่อดัง ตกเป็นของ ปรินทร์ ชายหนุ่มแปลกหน้าเพราะถูก

administrator

22 สิงหาคม 2563

โซ่เวรี Sovere

โซ่เวรี Sovere EP.4 ล่าสุด 21 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 4 ย้อนหลัง

ดูละคร โซ่เวรี Sovere 21 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 4 Ep.4 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ปารมิตา ทายาทเจ้าของโรงแรมชื่อดัง ตกเป็นของ ปรินทร์ ชายหนุ่มแปลกหน้าเพราะถูก

administrator

21 สิงหาคม 2563

โซ่เวรี Sovere

โซ่เวรี Sovere EP.3 ล่าสุด 16 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 3 ย้อนหลัง

ดูละคร โซ่เวรี Sovere 16 สิงหาคม 2563 ตอนที่ 3 Ep.3 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ สี่ปีผ่านไปปารมิตาตัดสินใจพาลูกแฝดกลับเมืองไทยเพื่อสานต่อธุรกิจของครอบครัว

administrator

13 สิงหาคม 2563