รถยนต์

เปลี่ยนยาง 2

ควรเปลี่ยนยางตอนไหน 3 ข้อ ที่ต้องเช็ค

เปลี่ยนยางตอนไหน เราควรเปลี่ยนอย่างรถหรือยัง 3 สิ่งที่บอกว่าคุณควรเปลี่ยนยางได้แล้ว การใช้งานไม่ควรเกิน 5 หมื่นกิโล หรือ อายุการใช้งานไม่ควรเกิน 6 ปี หากระยะทางไม่ถึง อย่างใดอย่างนึงถึงก่อน ควรนำรถเข้าไปเปลี่ยนยางได้เลย