5 ลักษณะของใบไม้ ที่บ่งบอกสุขภาพต้นไม้

สุขภาพต้นไม้ ที่สักเกตุได้จากใบไม้ มาดู 5 ลักษณะของใบไม้ ที่บ่งบอกต้นไม้ของคุณนั้นสุขภาพเป็นอย่างไร ดูได้จากลักษณะและสีของใบ มาดูกันว่าสังเกตุอย่างไร

เรื่องน่ารู้ สำหรับคนรักต้นไม้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของต้นไม้เป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งพืชนั้นมีความสำคัญต่างๆ มีทั้งราก ลำต้น ผล กิ่งก้าน และใบ ซึ่งใบของพืชเป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากในใบมีคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) ที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารและพลังงาน นอกจากนี้ลักษณะใบของพืชยังสมารถบ่งบอกถึงสุขภาพของพืชได้อีกด้วย มาดูกันว่าใบแต่ลักษณะมีสุขภาพและการดูแลเพื่อให้ต้นไม้มีสุขภาพดีขึ้นได้อย่างไร

ใบไม้ 2

ลักษณะของใบไม้ที่บ่งบอกถึงสุขภาพต้นไม้

1.ใบที่มีลักษณะแห้งและมีสีเหลือง

ใบที่มีลักษณะแห้งและมีสีเหลือง ใบในลักษณะนี้เกิดขึ้นจากการขาดน้ำหรือขาดธาตุไนโตรเจน (Nitrogen) โดยวิธีที่จะช่วยให้ต้นไม้สุขภาพดีขึ้นก็คือการเพิ่มการรดน้ำต้นไม้หรือเพิ่มปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนในปริมาณมากขึ้น เช่น ปุ๋ยสูตร 40-0-0

2.ใบที่มีลักษณะม้วนงอ

ใบที่มีลักษณะม้วนงอ สีออกม่วงแดงหรือมีรอยคล้ายรอยไหม้ ใบในลักษณะนี้เกิดขึ้นจากการขาดธาตุฟอสฟอรัส (Phosphorus) โดยวิธีที่จะช่วยให้ต้นไม้สุขภาพดีขึ้นก็คือ การเพิ่มปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัสในปริมาณมากขึ้น

3.ใบที่มีลักษณะผิวเป็นมันและมีจุดสีน้ำตาลทั่วใบ

ใบที่มีลักษณะผิวเป็นมันและมีจุดสีน้ำตาลทั่วใบ ใบในลักษณะนี้เกิดขึ้นจากการขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium) โดยวิธีที่จะช่วยให้ต้นไม้สุขภาพดีขึ้นก็คือ การเพิ่มปุ๋ยที่มีสูตรค่าเคหรือธาตุโพแทสเซียมในปริมาณที่มากขึ้น

4.ใบที่มีลักษณะเหี่ยวเฉาทั้งที่รดน้ำเป็นประจำ

ใบที่มีลักษณะเหี่ยวเฉาทั้งที่รดน้ำเป็นประจำ ใบในลักษณะอาจเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุอย่างการเฉาน้ำหรือได้รับน้ำในปริมาณที่มากเกินไป เนื่องจากพืชบางชนิดชอบน้ำน้อย

5.ใบที่มีลักษณะของหยดน้ำเกาะตามใบมากกว่าผิดปกติ

ใบที่มีลักษณะของหยดน้ำเกาะตามใบมากกว่าผิดปกติ ใบในลักษณะอาจเกิดขึ้นจากอุณภูมิที่สูงมากจนเกินไป เพราะเมื่ออุณหภูมิที่สูงส่งผลให้ใบคล้ายน้ำได้เร็วมากกว่าปกติ หรือเมื่ออากาศแห้งเช่นหน้าร้อนความชื้นในอากาศก็จะต่ำเป็นเหมือนการเร่งให้ใบคล้ายน้ำมากกว่าปกติ