10ประเทศรวยที่สุดในโลก

10 ประเทศ “รวย” ที่สุดในโลก 2021 จาก GDP

10 ประเทศ “รวย” ที่สุดในโลก 2021 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP (Gross Domestic Product) หมายถึง รายได้ที่เกิดขึ้นจากประชาชนในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นนั้น

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ : วิกิพีเดีย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP (Gross Domestic Product) หมายถึง รายได้ที่เกิดขึ้นจากประชาชนในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าจ้าง เงินเดือน กำไรจากการขายสินค้า ดอกเบี้ยหรือค่าเช่า เป็นต้น หากต้องการเปรียบเทียบค่า GDP ให้เห็นอย่างชัดเจน

โดยทางเศรษฐศาสตร์จะใช้วิธการนำจำนวน GDP หาร ด้วยจำนวนประชาชากรจะได้เป็นจำนวนรายได้รายหัวต่อคนต่อปี (GDP/จำนวนประชาชากร=จำนวนรายได้รายหัวต่อคนต่อปี) นั้นเอง

ซึ่งในบทความนี้ วัดว่า ประเทศไหน รวย ที่สุดในโลก โดยวัดจากค่า GDP

10ประเทศรวยที่สุดในโลก
10ประเทศรวยที่สุดในโลก

จัดอันดับ10 ประเทศรวยที่สุดในโลก 2021

อันดับที่ 1 ประเทศกาตาร์

มี GDP อยู่ที่ 132,886 ดอลลาร์ หรือ 4.17 ล้านบาท ต่อคนต่อปี เป็นประเทศ รวย ที่สุดในโลก จำนวนประชากรทั้งหมดมีประมาณ 2.83 ล้านคน รายได้หลักของประเทศนี้มาจากส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการประเทศที่ดีจนทำให้ประเทศกาตาร์เป็นประเทศที่รวยที่สุดของโลก

อันดับที่ 2 ประเทศมาเก๊า

มี GDP อยู่ที่ 114,363 ดอลลาร์ หรือ 3.59 ล้านบาท ต่อคนต่อปี จำนวนประชากรทั้งหมดมีประมาณ 6.4 แสนคน รายได้หลักของประเทศนี้มาจากอุตสาหกรรมการเล่นพนัน และมีคาสิโนมากกว่า 40 แห่งและสามารถการพนันอย่างเสรี

อันดับที่ 3 ประเทศลักเซมเบิร์ก

มี GDP อยู่ที่ 108,951 ดอลลาร์ หรือ 3.42 ล้านบาท ต่อคนต่อปี จำนวนประชากรทั้งหมดมีประมาณ 6.1 แสนคน สมัยก่อนรายได้หลักของประเทศนี้มาจากอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ ต่อมาประเทศนี้ได้เปิดเป็นการให้บริการทางการเงินของยุโรปและยังเป็นศูนย์กลางการจัดตั้งกองทุนขนาดใหญ่ระดับโลกอีกด้วย

อันดับที่ 4 ประเทศสิงคโปร์

มี GDP อยู่ที่ 103,181 ดอลลาร์ หรือ 3.28 ล้านบาท ต่อคนต่อปี จำนวนประชากรทั้งหมดมีประมาณ 5.7 ล้านคน ถึงแม้ประเทศสิงคโปร์จะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นของตัวเอง แต่สามารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้แหมาะแก่การลงทุน และยังเป็นนายหน้าในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศอีกด้วย

อันดับที่ 5 ประเทศไอร์แลนด์

มี GDP อยู่ที่ 83,399 ดอลลาร์ หรือ 2.61 ล้านบาท ต่อคนต่อปี จำนวนประชากรทั้งหมดมีประมาณ 4.9 ล้านคน รายได้หลักของประเทศนี้มาจากกลยุทธ์การเก็บภาษีภาคต่ำเป็นเสมือนการดึงดูดให้บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งมาลงทุนตั้งฐานผลิต ณ ประเทศไอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังนี้ยังมีการส่งออกต่างๆอีกด้วย

อันดับที่ 6 ประเทศบรูไน ดารุสซาราม

มี GDP อยู่ที่ 80,384 ดอลลาร์ หรือ 2.52 ล้านบาท ต่อคนต่อปี จำนวนประชากรทั้งหมดมีประมาณ 4.3 แสนคน รายได้หลักของประเทศนี้มาจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

อันดับที่ 7 ประเทศนอร์เวย์

มี GDP อยู่ที่ 76,684 ดอลลาร์ หรือ 2.4 ล้านบาท ต่อคนต่อปี จำนวนประชากรทั้งหมดมีประมาณ 5.32 ล้านคน หลังจากที่ประเทศนอร์เวย์ค้นพบน้ำมันภายในประเทศและส่งออกขายน้ำมัน นอกจากนี้ยังมีกองทุนแห่งชาติที่สามารถนำเงินไปลงทุนและได้ผลกำไรอย่างมากอีกด้วย

อันดับที่ 8 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

หรือ UAE มี GDP อยู่ที่ 69,435 ดอลลาร์ หรือ 2.17 ล้านบาท ต่อคนต่อปี จำนวนประชากรประทั้งหมดมีประมาณ 9.7 ล้านคน ซึ่งสมัยก่อนประเทศนี้เป็นประเทศเกษตรกรรม และส่งออกไข่มุก ซึ่งต่อมาผู้นำประเทศได้มีแนวคิดและเริ่มพัฒนาประเทศจนเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าสำคัญของโลก

อันดับที่ 9 ประเทศคูเวต

มี GDP อยู่ที่ 66,387 ดอลลาร์ หรือ 2.08 ล้านบาท ต่อคนต่อปี จำนวนประชากรทั้งหมดมีประมาณ 4.1 ล้านคน รายได้หลักของประเทศนี้มาจากน้ำมัน และเป็นผู้ครอบครองแห่งน้ำมันสำรองมากกว่า 6% ของน้ำมันทั้งโลกและยังส่งออกน้ำมันไปขายยังประเทศอื่นๆ

อันดับที่ 10 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

มี GDP อยู่ที่ 66,196 ดอลลาร์ หรือ 2.07 ล้านบาท ต่อคนต่อปี จำนวนประชากรทั้งหมดมีประมาณ 8.6 ล้านคน รายได้หลักของประเทศนี้มาจากการส่งยา เครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการท่องเที่ยว

สำหรับประเทศไทยเรานั้นอยู่อันดับที่ 71 GDP อยู่ที่ 20,365 ดอลลาร์ หรือ 6.38 แสนบาท ต่อคนต่อปี จำนวนประชากรทั้งหมดมีประมาณ 66.19 ล้านคน

ติดตามอ่านบาความเพิ่มเติม : kidteung.com

Share your love