พระโอรสและพระธิดาทั้ง 7 พระองค์ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

พระโอรสและพระธิดาทั้ง 7 พระองค์ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

1.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประสูติ 7 ธันวาคม พ.ศ.2521

   พระมารดา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

2.จุฑาวัชร วิวัชรวงศ์ (เดิม หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล) เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2522

   มารดา สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (อดีต พันตรีหญิง หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา)

จุฑาวัชร-วิวัชรวงศ์
จุฑาวัชร-วิวัชรวงศ์

3.วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ (เดิม หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล) เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2524

   มารดา สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (อดีต พันตรีหญิง หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา)

วัชรเรศร--วิวัชรวงศ์
วัชรเรศร–วิวัชรวงศ์

4.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ (เดิม หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล) เกิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2526

   มารดา สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (อดีต พันตรีหญิง หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา)

จักรีวัชร--วิวัชรวงศ์
จักรีวัชร–วิวัชรวงศ์

5.วัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ (เดิม หม่อมเจ้าวัชรวีร์  มหิดล) เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2528

   มารดา สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (อดีต พันตรีหญิง หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา)

วัชรวีร์--วิวัชรวงศ์
วัชรวีร์–วิวัชรวงศ์

6.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  ประสูติ 8 มกราคม พ.ศ.2530

   พระมารดา สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (อดีต พันตรีหญิง หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา)

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

7.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประสูติ 29 เมษายน พ.ศ.2548

  พระมารดา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิง ศรีรัศมิ์ สุวะดี (อดีต พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 

/พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

Video พระโอรสและพระธิดาทั้ง 7 พระองค์

https://www.youtube.com/watch?v=WL8Wz31CGbc