ตี 10 30 เมษายน 2556

รายการ ตีสิบ ในคืนนี้ วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 ช่วงดันดารา แดนดารา ทัณฑสถานบันเทิง เป็นโครงการ พลิกฟื้นพื้นดินสู่ดวงดาวตี10 พลิกหาดาราจากกรมราชทัณฑ์

รายการตีสิบในคืนนี้ วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 ช่วงดันดารา แดนดารา ทัณฑสถานบันเทิง เป็นโครงการ พลิกฟื้นพื้นดินสู่ดวงดาวตี10 พลิกหาดาราจากกรมราชทัณฑ์ คุณมนตรี กันตานนท์เจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในรายการด้วยว่า เพื่อส่งเสริมให้นักโทษผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ในด้านต่างๆ

และในช่วงสนทนา คุณปอย นัทธชา สุนทรวิเนตร์ ลูกสาวคุณวิทวัส คลิปชวนคิด นำคลิปวีดีโองูกินหาง มาให้ผู้ชมได้ดู ผู้ชำนาญพิเศษ อ.ราม วัชรประดิษฐ์ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงูกินหางเพิ่มเติมครับ

Video ตี 10 30 เมษายน 2556

https://www.youtube.com/watch?v=aN05jbcDxFY

https://www.youtube.com/watch?v=f0hhJPZh9e4

https://www.youtube.com/watch?v=_CG7V7kkJ64

https://www.youtube.com/watch?v=U5svcQy9ov8

https://www.youtube.com/watch?v=nfyErTugDBw

Share your love